Abonnementsaftale eller klippekort?
Hos os kan du vælge mellem en abonnements aftale der løber i 12 måneder eller et 10 timers klippekort.

Fordelen ved klippekortsløsningen er at du på forhånd kender din pris i forhold til dit behov.
Du har 10 timers markedsføring som du frit kan benytte dig af, indenfor en periode af 3 måneder fra købs datoen.
Ikke benyttede timer refunderes ikke efter de 3 måneder. Dette giver dig den ultimative frihed til selv at planlægge din markedsføring, når du ønsker det.

Pris for klippekortet på 10 timer er: kr. 4.000,00 plus moms.

Abonnementsordningen
Fordelen ved abonnementsordningen er, at vi i den aftalte periode sikrer jer en kontinuitet i markedsføringen.
Din virksomhed bliver synlig over en længere periode og derved ud bredes kendskabet til virksomhedens produkter/service gradvist igennem hele perioden. Abonnementsordningen giver også mulighed for at måle indsatsen på kortere og længere sigt, og løbende tilpasse markedsføringen.

Vores basispakke er et månedligt abonnement, hvor du får følgende ydelser indenfor en 12 måneders periode, bestående af:

  • 2 besøg af vores medarbejder hvor planlægning af de næste måneders markedsføring fastlægges i samarbejde med jer
  • Udfærdigelsen af 4 nyhedsbreve, hvert på max. 1 A4 side
  • 20 timers opdatering af jeres hjemmeside
  • Udarbejdelse af 4 tekniske artikler, hver på max. 2 A4 sider
  • Udarbejdelse af 4 pressemeddelelser, hver på max. 1 A4 side

Vores øvrige produkter er tilkøb til denne pakke. Ekstra timer ud over dem der indgår i abonnementsaftalen koster kr. 400,00 i timen plus moms.

Basispakken for et 12 måneders abonnement som koster kr. 2.995,- pr. måned

Abonnementet vil blive faktureret hver den 1. forud, med 8 dages betalingsfrist. Betales hele bindings perioden forud ved opstart ydes der 2% i kontantrabat.